32.769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)
ingediend 12-05-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-11-27      
advies 2010-06-12 197    
nader rapport 2011-05-04   326  
indiening 2011-05-12   8  
Tweede Kamer
verslag 2011-11-10     182
nota naar aanleiding van het verslag 2012-03-13     124
verslag 2012-04-11     211
behandeling 2012-04-11     0
stemming 2012-04-12     1
verslag 2012-06-26     286
stemming 2012-06-26     1
verslag 2012-06-28     288
stemming 2012-07-05     8
subtotaal       420
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-10-02 89    
memorie van antwoord 2014-09-03   701  
eindverslag 2015-02-24 174    
behandeling 2015-03-10 14    
stemming 2015-03-17 7    
subtotaal   284 701 985
Staatsblad
publicatie wet 2015-04-16   30  
totalen
TK + EK       1405
totaal       1966

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK