33.362

Wet verbod verticale integratietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben
ingediend 10-09-2012 16:35
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-03-29      
advies 2012-07-30 123    
nader rapport 2012-09-06   38  
indiening 2012-09-10   4  
Tweede Kamer
verslag 2013-02-18     161
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-03     135
verslag 2014-06-01     494
behandeling 2014-06-10     9
verslag 2014-06-10     494
behandeling 2014-06-19     18
stemming 2014-06-24     5
subtotaal       652
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-04 133    
memorie van antwoord 2014-11-10   6  
nader voorlopig verslag 2014-11-25 15    
nadere memorie van antwoord 2014-11-28   3  
eindverslag 2014-12-03 5    
behandeling 2014-12-09 6    
stemming 2014-12-16 7    
subtotaal   166 9 175
totalen
TK + EK       827

Documenten EK


Behandeling in TK