33.362

Wet verbod verticale integratieMet dit voorstel wordt de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangepast om te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten verlenen door zorgaanbieders waarin zij zeggenschap hebben (verticale integratie).

Het samengaan van de rollen van zorgverzekeraar en zorgaanbieder past niet binnen het zorgsysteem zolang dat nog in ontwikkeling is. Om die reden moeten constructies waarin een zorgverzekeraar overwegende zeggenschap verkrijgt over de activiteiten van een zorgaanbieder en constructies waarin een zorgverzekeraar als zorgaanbieder zelf zorg aanbiedt, worden voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.362, A) is op 24 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 na hoofdelijke stemming met 33 stemmen voor (VVD, PvdA (met uitzondering van Duivesteijn, Ter Horst en Linthorst), D66, ChristenUnie, SGP en 38 stemmen tegen verworpen. De stemming over een tweetal tijdens het debat ingediende moties vond plaats op 16 december 2014.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 9 september 2014.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2012

titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

98
Bladeren:
[1-50] [51-98] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-98] documenten