32.768

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebiedtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)
ingediend 11-05-2011 13:27
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-27      
advies 2011-02-24 59    
nader rapport 2011-05-09   74  
indiening 2011-05-11   2  
Tweede Kamer
verslag 2011-06-23     43
nota naar aanleiding van het verslag 2011-11-18     148
behandeling 2012-09-26     313
stemming 2012-10-02     6
subtotaal       510
Eerste Kamer
verslag 2012-11-20 49    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-13   23  
behandeling 2013-01-15 33    
stemming 2013-01-22 7    
subtotaal   89 23 112
Staatsblad
publicatie wet 2013-02-15   24  
totalen
TK + EK       622
totaal       781

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK