33.716

Wet hervorming kindregelingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)
ingediend 22-09-2013 09:29
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-08-03      
advies 2013-08-03 0    
nader rapport 2013-09-22   50  
indiening 2013-09-22   0  
Tweede Kamer
verslag 2013-12-19     88
nota naar aanleiding van het verslag 2014-01-21     33
behandeling 2014-03-06     44
stemming 2014-03-11     5
subtotaal       170
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-05-13 63    
memorie van antwoord 2014-05-19   6  
verslag 2014-05-30 11    
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-04   5  
behandeling 2014-06-10 6    
stemming 2014-06-24 14    
subtotaal   94 11 105
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-27   3  
totalen
TK + EK       275
totaal       328

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK