33.965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimtetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)
ingediend 17-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-01-31      
advies 2014-03-21 49    
nader rapport 2014-06-16   87  
indiening 2014-06-17   1  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-21     126
nota naar aanleiding van het verslag 2015-01-22     93
stemming 2015-06-02     131
subtotaal       350
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-06-30 28    
memorie van antwoord 2015-07-03   3  
nader voorlopig verslag 2015-07-14 11    
nadere memorie van antwoord 2015-09-02   50  
eindverslag 2015-09-08 6    
behandeling 2015-09-22 14    
stemming 2015-09-29 7    
subtotaal   66 53 119
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-15   16  
totalen
TK + EK       469
totaal       622

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK