33.965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimteMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan Richtlijn 2012/34/EUPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte in de Nederlandse regelgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.965, A) is op 2 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66 en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 29 september 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2014

titel

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten