33.990

Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
ingediend 17-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-12-17      
advies 2014-03-17 90    
nader rapport 2014-07-15   120  
indiening 2014-07-17   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-03     78
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-24     82
verslag 2015-08-31     328
stemming 2016-01-21     143
subtotaal       553
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-02-23 33    
memorie van antwoord 2016-03-11   17  
eindverslag 2016-03-15 4    
behandeling 2016-04-12 28    
Staatsblad
publicatie wet 2016-06-13   62  
totalen
totaal       909

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK