34.157

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedurestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)
ingediend 19-02-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-09-26      
advies 2014-11-28 63    
nader rapport 2015-02-13   77  
indiening 2015-02-19   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-04-10     50
nota naar aanleiding van het verslag 2015-11-23     227
stemming 2016-05-31     190
subtotaal       467
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-09-13 105    
memorie van antwoord 2016-10-10   27  
nader voorlopig verslag 2016-11-03 24    
nadere memorie van antwoord 2016-11-07   4  
eindverslag 2016-11-09 2    
behandeling 2016-11-15 6    
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-08   23  
totalen
totaal       804

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK