34.157

Recht op toegang tot een advocaat in strafproceduresDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/48/EUPDF-document over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures in het Wetboek van Strafvordering. De richtlijn maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen met als doel een gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming van verdachten in de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen.

Dit wetsvoorstel regelt:

  • invoering van minimumregels met betrekking tot het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures,
  • de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen de verdachte en zijn raadsman,
  • het recht van verdachten om een derde te informeren over de vrijheidsbeneming,
  • het recht van verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, om te communiceren met een derde en
  • het recht op toegang tot een raadsman in overleveringsprocedures in Nederlandse regelgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 31 mei 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 november 2016. Het voorstel is op die dag zonder stemming aangenomen.

De schriftelijke voorbereiding vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34.159).


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2015

titel

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

43