34.236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feitentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)
ingediend 24-06-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-03-17      
advies 2015-05-06 50    
nader rapport 2015-06-18   43  
indiening 2015-06-24   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-06     104
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-13     99
behandeling 2016-03-17     64
stemming 2016-04-12     26
subtotaal       293
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-05-31 49    
memorie van antwoord 2016-07-12   42  
nader voorlopig verslag 2016-10-04 84    
nadere memorie van antwoord 2017-01-27   115  
eindverslag 2017-02-07 11    
behandeling 2017-02-21 14    
stemming 2017-03-07 14    
subtotaal   172 157 329
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-16   9  
totalen
TK + EK       622
totaal       730

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK