34.287

Implementatie herziening mer-richtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)
ingediend 18-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-09-18      
Tweede Kamer
verslag 2016-01-15     119
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-16     61
stemming 2016-05-31     76
subtotaal       256
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-06-28 28    
memorie van antwoord 2016-09-06   70  
nader voorlopig verslag 2016-10-11 35    
nadere memorie van antwoord 2016-11-04   24  
eindverslag 2016-11-08 4    
behandeling 2017-01-17 70    
stemming 2017-01-24 7    
subtotaal   144 94 238
Staatsblad
publicatie wet 2017-02-13   20  
totalen
TK + EK       494
totaal       514

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK