34.456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen
ingediend 22-04-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-04-22      
Tweede Kamer
verslag 2016-10-17     178
nota naar aanleiding van het verslag 2016-12-16     60
behandeling 2018-04-04     474
stemming 2018-04-10     6
subtotaal       718
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-07-05 86    
memorie van antwoord 2018-09-27   84  
nader voorlopig verslag 2018-11-12 46    
nadere memorie van antwoord 2019-01-16   65  
eindverslag 2019-01-22 6    
behandeling 2019-03-19 56    
stemming 2019-03-19 0    
subtotaal   194 149 343
Staatsblad
publicatie wet 2019-06-05   78  
totalen
TK + EK       1061
totaal       1139

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK