34.458

Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaaltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal
ingediend 22-04-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-09-18      
advies 2016-01-22 126    
nader rapport 2016-04-22   91  
indiening 2016-04-22   0  
Tweede Kamer
verslag 2016-05-31     39
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-30     30
behandeling 2016-10-05     97
stemming 2016-10-11     6
subtotaal       172
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-11-22 42    
memorie van antwoord 2016-11-25   3  
nader voorlopig verslag 2016-12-22 27    
nadere memorie van antwoord 2017-01-13   22  
eindverslag 2017-01-17 4    
behandeling 2017-02-14 28    
stemming 2017-02-21 7    
subtotaal   108 25 133
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-15   22  
totalen
TK + EK       305
totaal       544

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK