34.516

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling
ingediend 08-07-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-04-20      
advies 2015-10-19 182    
nader rapport 2016-07-05   260  
indiening 2016-07-08   3  
Tweede Kamer
verslag 2016-10-10     94
nota naar aanleiding van het verslag 2016-12-27     78
behandeling 2017-05-31     155
stemming 2017-06-06     6
subtotaal       333
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-08-28 83    
memorie van antwoord 2017-09-29   32  
nader voorlopig verslag 2017-10-30 31    
nadere memorie van antwoord 2018-01-09   71  
eindverslag 2018-01-23 14    
behandeling 2018-02-20 28    
stemming 2018-03-06 14    
subtotaal   170 103 273
Staatsblad
publicatie wet 2018-03-29   23  
totalen
TK + EK       606
totaal       1074

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK