34.578

Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute
ingediend 17-10-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-09-19      
advies 2016-10-06 17    
nader rapport 2016-10-17   11  
indiening 2016-10-17   0  
Tweede Kamer
verslag 2016-11-10     24
nota naar aanleiding van het verslag 2016-11-14     4
stemming 2016-11-29     15
subtotaal       43
Eerste Kamer
eindverslag 2016-12-06 7    
stemming 2016-12-13 7    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-20   7  
totalen
TK + EK       57
totaal       92

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK