34.608

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)
ingediend 15-11-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-07-15      
advies 2016-10-06 83    
nader rapport 2016-11-10   35  
indiening 2016-11-15   5  
Tweede Kamer
verslag 2016-12-28     43
nota naar aanleiding van het verslag 2018-01-12     380
verslag 2018-05-15     166
stemming 2019-01-29     259
subtotaal       805
Eerste Kamer
eindverslag 2019-03-12 42    
stemming 2019-03-19 7    
subtotaal   49   49
Staatsblad
publicatie wet 2019-04-01   13  
totalen
TK + EK       854
totaal       990

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK