34.746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorismetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)
ingediend 26-06-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-03-09      
advies 2017-05-01 53    
nader rapport 2017-06-23   53  
indiening 2017-06-26   3  
Tweede Kamer
verslag 2017-09-12     78
nota naar aanleiding van het verslag 2018-01-22     132
stemming 2018-02-21     30
subtotaal       240
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-05-15 83    
memorie van antwoord 2018-06-20   36  
eindverslag 2018-07-03 13    
behandeling 2018-09-11 70    
stemming 2018-09-25 14    
subtotaal   180 36 216
Staatsblad
publicatie wet 2018-10-05   10  
totalen
TK + EK       456
totaal       575

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK