34.746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorismeDit wetsvoorstel scherpt onder andere in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering een aantal maatregelen voor het onderzoek naar terroristische misdrijven aan. Hiermee komt er een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis heeft van terroristische misdrijven en worden "training voor terrorisme" en "financieren van terrorisme" misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf. Ook wordt het strafbaar om zonder toestemming opzettelijk te verblijven in een aangewezen terreurgebied.

Met dit voorstel mag bij verdachten van terroristische misdrijven :

  • de voorlopige hechtenis verlengd worden zonder dat er ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan;
  • celmateriaal afgenomen worden voor DNA-onderzoek;
  • de bijkomende straf "ontzetting uit het kiesrecht" worden opgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 21 februari 2018 aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 september 2018. Het voorstel is op 25 september 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: PvdD.

Tijdens deze behandeling is de motie-Dercksen (PVV) c.s. over het per omgaande sluiten van de El Tawheed moskee te Amsterdam (EK, E) ingediend. De motie is op 25 september 2018 verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 2017

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

36