34.914

Implementatie Vierde spoorwegpakkettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)
ingediend 19-03-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-12-20      
advies 2018-02-21 63    
nader rapport 2018-03-14   21  
indiening 2018-03-19   5  
Tweede Kamer
verslag 2018-05-24     66
nota naar aanleiding van het verslag 2018-07-03     40
behandeling 2018-10-03     92
stemming 2018-10-09     6
subtotaal       204
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-27 49    
memorie van antwoord 2018-12-07   10  
verslag 2018-12-21 14    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-01-11   21  
behandeling 2019-01-22 11    
stemming 2019-01-29 7    
subtotaal   81 31 112
Staatsblad
publicatie wet 2019-02-18   20  
totalen
TK + EK       316
totaal       425

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK