34.930

Wet omzetting aandelen aan toondertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)
ingediend 09-04-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-12-15      
advies 2018-02-15 62    
nader rapport 2018-04-03   47  
indiening 2018-04-09   6  
Tweede Kamer
verslag 2018-06-05     57
nota naar aanleiding van het verslag 2018-09-26     113
stemming 2019-01-31     127
subtotaal       297
Eerste Kamer
eindverslag 2019-02-05 5    
stemming 2019-02-12 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2019-03-13   29  
totalen
TK + EK       309
totaal       453

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK