35.036

Wet maatregelen middenhuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)
ingediend 18-09-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-09-18      
Tweede Kamer
verslag 2018-11-08     51
nota naar aanleiding van het verslag 2019-02-01     85
behandeling 2019-03-27     54
stemming 2019-04-02     6
subtotaal       196
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-04-23 21    
memorie van antwoord 2019-05-17   24  
eindverslag 2019-05-21 4    
stemming 2019-05-28 7    
subtotaal   32 24 56
Staatsblad
publicatie wet 2019-06-18   21  
totalen
TK + EK       252
totaal       273

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK