35.089

Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs
ingediend 22-11-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-05      
advies 2018-10-10 97    
nader rapport 2018-11-19   40  
indiening 2018-11-22   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-01-17     56
nota naar aanleiding van het verslag 2019-04-11     84
behandeling 2019-06-13     63
stemming 2019-06-18     5
subtotaal       208
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-07-08 20    
memorie van antwoord 2019-09-05   59  
eindverslag 2019-09-10 5    
stemming 2019-09-24 14    
subtotaal   39 59 98
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-07   44  
totalen
TK + EK       306
totaal       490

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK