35.179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteitentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
ingediend 03-04-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-12-21      
advies 2019-02-21 62    
nader rapport 2019-03-29   36  
indiening 2019-04-03   5  
Tweede Kamer
verslag 2019-05-29     56
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-07     131
stemming 2019-12-10     64
subtotaal       251
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-02-04 56    
memorie van antwoord 2020-02-17   13  
nader voorlopig verslag 2020-05-14 87    
nadere memorie van antwoord 2020-05-29   15  
eindverslag 2020-06-02 4    
behandeling 2020-06-16 14    
stemming 2020-06-23 7    
subtotaal   168 28 196
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-07   14  
totalen
TK + EK       447
totaal       564

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK