35.255

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)
ingediend 11-07-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-06-06      
advies 2019-06-19 13    
nader rapport 2019-07-11   22  
indiening 2019-07-11   0  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     91
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-22     12
behandeling 2019-11-13     22
stemming 2019-11-14     1
subtotaal       126
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-28 14    
memorie van antwoord 2019-11-28   0  
eindverslag 2019-12-03 5    
behandeling 2019-12-16 13    
stemming 2019-12-17 1    
subtotaal   33 0 33
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-27   10  
totalen
TK + EK       159
totaal       204

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK