35.476

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen INDtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)
ingediend 27-05-2020 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2020-04-20      
advies 2020-05-07 17    
nader rapport 2020-05-20   13  
indiening 2020-05-27   7  
Tweede Kamer
verslag 2020-06-12     16
nota naar aanleiding van het verslag 2020-06-19     7
stemming 2020-06-30     11
subtotaal       34
Eerste Kamer
verslag 2020-07-03 3    
nota naar aanleiding van het verslag 2020-07-06   3  
behandeling 2020-07-06 0    
stemming 2020-07-07 1    
subtotaal   4 3 7
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-10   3  
totalen
TK + EK       41
totaal       81

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK