Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 februari 2005