Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 september 2005