Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 september 2005