Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Europese Samenwerkingsorganisaties en Defensie van 13 december 2005