Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2006