Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036), Miljoenennota 2016 (34.300) , Zelfstandig ondernemerschap (31.311), Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017 (34.550 IX), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (34.550 XV); Verslag van een schriftelijk overleg inzake positie zelfstandigen op de arbeidsmarkt (EK 34.550 XV / 34.550 IX, D)