JBZ-Raad (32.317); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 november 2016, over JBZ Raad op 18 november 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (TK, 451). .

8 december 2016