EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM(2016)270, verordening tot herziening van EASO COM(2016)271 en verordening tot herziening van EURODAC COM(2016)272 (34.482), EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468 (34.585); verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (EK 34.482 / 34.585, C). .

30 april 2018