JBZ-Raad (32.317); brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de JBZ-raad van 7 en 8 oktober te Luxemburg (EK, KK). .

13 november 2019