Natuurbeleid (33.576), Problematiek rondom stikstof en PFAS (35.334), Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600); brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voortgang van de structurele stikstofaanpak (EK 35.334 / 33.576 / 35.600, AI)