Parlementaire activiteiten van dr. G.D. Minderman (GroenLinks) in eerdere zittingsperiodes