Stemgedrag A. Nanninga (Fractie-Nanninga)Mevrouw Nanninga is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Eerder was zij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor391Tegen67

 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35.769)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming (35.940)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35.925 XIV, K)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (35.788, M)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoering van aangenomen moties inzake de AOW-uitkering (35.788, U)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (35.788, T)
 • Tegen
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering (35.788, S)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.989)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Veertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.988)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Nader gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over eenduidige wetgeving en eenduidige interpretatie van wetgeving (35.295, W)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoede (35.216, G)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100% (35.216, E)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
 • Voor
  15 maart 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK 35.982 B)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken (35.934 (R2158))
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Bevoegdheid vaststellen falen bank of beleggingsonderneming en verificatie van interesten (35.945)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, G)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, F)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus (35.401)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelsel (35.788, Q)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)