Stemgedrag A. Nanninga (Fractie-Nanninga)Mevrouw Nanninga is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Eerder was zij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor391Tegen67

 • Voor
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (25.295 / 35.526 / 36.042, D)
 • Voor
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (25.295 / 35.526 / 36.042, C)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (35.514)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36.005)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19 (36.014)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake Groningen en SUVIS (36.018)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (36.024)
 • Tegen
  17 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wet (35.759)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35.880)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg (35.995)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanpassing steunmaatregelen (36.000)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 inzake coronamaatregelen (36.010)
 • Voor
  17 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.025)
 • Voor
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35.734)
 • Voor
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Meijer (VVD) c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren (35.734, F)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitbreiden wettelijke grondslagen voor verwerking van gegevens in register onderwijsdeelnemers (35.963)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.994)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36.001)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitsluiting kartelverbod landbouw- en visserijbeleid (35.770)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022 (35.993)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35.408)