Stemgedrag A. Nanninga als lid van de FVD-fractieMevrouw Nanninga was van 11 juni 2019 tot 26 oktober 2020 lid van de FVD-fractie. Momenteel is zij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de FVD-fractie.

Voor248Tegen62

 • Voor
  8 september 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35.124)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM (35.505)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (35.345, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussen (35.476, D)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35.476)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (35.473, D)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een Deltaplan Werk (35.473, E)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35.063)
 • Voor
  7 juli 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34.985, K)
 • Voor
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)
 • Voor
  30 juni 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet elektronische publicaties (35.218)
 • Tegen
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Embryowet (35.173)
 • Voor
  30 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))
 • Tegen
  23 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179)
 • Voor
  23 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet straffen en beschermen (35.122)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop (35.431, K)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens (35.316)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35.263)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35.436)
 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis (35.441)