Stemgedrag L.P. van der Linden MSc. als lid van de Fractie-Van ParerenDe heer Van der Linden was van 14 december 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren. Daarvoor was hij lid van de FVD-fractie. Momenteel is hij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Van Pareren.

Voor40Tegen4

 • Tegen
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
 • Voor
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35.042 / 35.453, L)
 • Voor
  9 februari 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453)
 • Voor
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.042)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing (35.421)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (35.539)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Regels voor ouderparticipatiecrèches (35.610)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (35.462)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35.506)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19 (35.596)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Invoerings- en aanpassingswet Wet voortgezet onderwijs 2020 (35.611)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (najaarsnota) (35.650 VI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 XIV)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (najaarsnota) (35.650 IX)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (najaarsnota) (35.650 I)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 V)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken en Klimaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XIII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (najaarsnota) (35.650 IV)