Stemgedrag C.C.M. Vendrik (GroenLinks)Voor639Tegen124

 • Tegen
  13 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens (36.120 IX / 36.120 XV, G)
 • Tegen
  13 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)
 • Tegen
  13 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over bevorderen dat pensioenfondsen maximaal indexeren (36.120 IX / 36.120 XV, E)
 • Voor
  13 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IX)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (35.967)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XIV)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum over de vorming van de gemeente Voorne aan Zee (35.967, D)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van het klimaatakkoord (36.120 B, B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Protocollen Noord-Atlantisch Verdragtoetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (36.162)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 B)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een aanmeldcentrum in Bant en stoppen met opkopen van agrarische ondernemingen (36.120 VI, D)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet doen van voorstellen om opvanglocaties langer open te houden (36.120 VI, C)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over sluiting van AZC Cranendonck (36.120 VI, B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VI)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 K)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.144)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.143)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over beëindigen subsidie van organisaties die actie voeren tegen beleggen in de defensie-industrie (36.120 X, B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 X)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie BiZa/AZ aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets van het EU-voorstel inzake de wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (EK 36.104 B)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof (36.035)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XVI)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 (36.135)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Bestuurlijke boete visserij (35.998)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (36.003)