36.120 IX / 36.120 XV, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomensIn deze motie wordt de regering verzocht in het Belastingplan 2023 een verlaging van inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens op te nemen middels verlaging van de eerste schijf, en hiervoor tijdens de augustusbesluitvorming een dekking te vinden.Kerngegevens

nummer 36.120 IX / 36.120 XV, G
ingediend 12 juli 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
L.P. van der Linden (Nanninga)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)