Verslag van de vergadering van de commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) op 7 november 2023Regulier

Datum: 7 november 2023
Aanvang: 17.15 uur
Sluiting: 17.25 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: Faber-van de Klashorst
Griffier: De ManSprekers

Nog niet beschikbaar.


Besluitpunten