Dinsdag 7 november 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol van 20 en 21 september 2023

Bespreking mondelinge terugkoppeling

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen