26.139

Wijzigingen in verband met de overgang naar een beroepslegerDit voorstel wijzigt de Wet voor reserve-personeel der krijgsmacht 1985 alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet. Reden tot wijziging is de overgang naar een krijgsmacht die geheel uit vrijwilligers bestaat.

De wet regelt de beloning van reservepersoneel en de afschaffing vanaf 1 januari 1999 van het ontstaan van pensioenrechten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 27 april 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 279 van 8 juli 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 365 van 26 augustus 1999.


Kerngegevens

ingediend

2 september 1998

titel

Wijziging van de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985 alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet in verband met de overgang naar een geheel uit vrijwilligers bestaande krijgsmacht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten