25.722

Novelle veilen frequenties mobiele telecommunicatieDeze novelle op wetsvoorstel 25.171 regelt onder andere dat de naheffing voor de door de bestaande GSM-vergunninghouders gebruikte radiofrequenties komt te vervallen.

De Europese Commissie had, naar aanleiding van een klacht van Libertel, op een aantal punten bezwaren tegen het voorgenomen beleid in het oorspronkelijke voorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 november 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel tegelijk met wetsvoorstel 25.171 op 25 november 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 567 van 27 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 1997

titel

Wijziging van de Wet, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie (veilen frequenties mobiele telecommunicatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Gelijktijdig met de wet Veilen frequenties mobiele telecommunicatie (25.171)


Documenten