25.676

Herziening administratieve onteigeningsprocedure voor uitvoering van werkenDit wetsvoorstel wijzigt de onteigeningswet en in het bijzonder de wettelijke procedure voor de totstandkoming van een Koninklijk Besluit tot aanwijzing van te onteigenen zaken en rechten.

Deze wijziging geldt met name voor onteigeningen die infrastructuur betreffen. Doel is een kortere procedureduur, waarbij het niveau van rechtswaarborgen hetzelfde blijft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 juni 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 440 van 21 juli 1998.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 1997

titel

Wijziging van de onteigeningswet (herziening administratieve onteigeningsprocedurevoor uitvoering van werken en enige ander doeleinden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten