25.478

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA)Dit wetsvoorstel stelt regels ter ondersteuning van arbeidsgehandicapten bij het vinden van werk. Zo kunnen bijvoorbeeld werkgevers verplicht worden een vastgesteld aantal arbeidsgehandicapten in hun bedrijf op te nemen.

Doel is om met de voorgestelde nieuwe budgetstructuur te bereiken dat werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen zonder rompslomp een aanzienlijke forfaitaire kostenvergoeding ontvangen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 1997 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 290 van 26 mei 1998.


Kerngegevens

ingediend

1 september 1997

titel

Vastselling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten