25.185

Herziening verdeelsleutel ProvinciefondsDit wetsvoorstel brengt de regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de provincies over naar de Financiële-verhoudingswet (FVW). Tevens wordt er een nieuw verdeelstelsel ingevoerd.

Het oude stelsel was te star en hield te weinig rekening met verschillen tussen provincies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 september 1997 zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 526 van 20 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

10 januari 1997

titel

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
 • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

 • Het nieuwe verdeelstelsel refereert aan kosten- en draagkrachtfactoren per provincie en staat open voor ontwikkelingen.

Documenten

 • 4 november 1997
  stemming (hamerstuk) Handelingen EK 1997/1998, nr. 4, blz: 89-90
 • 20 oktober 1997
  eindverslag commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat nr. 47
 • 2 september 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 342